Taloyhtiön paperinkeräys

Keräyspaperin talteenotto kannattaa järjestää asianmukaisesti. Sen lisäksi, että se on ympäristölle edullista, se karsii myös sekajätteen keräämisestä ja käsittelystä kiinteistölle aiheutuvia kuluja.

Maksuton keräys taajaman kerros- ja rivitaloalueilta

Keräyspaperi noudetaan maksutta kiinteistöltä, joka sijaitsee taajamassa muualla kuin pientaloalueella. Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräysastia ja sille sopiva paikka esimerkiksi kiinteistön jätetilasta. Taloyhtiön tulee sopia paperinkeräyksen järjestämisestä suoraan ympäristöpalveluita tarjoavan yrityksen tai keräysliikkeen kanssa ja huolehdittava, että tyhjentävän yhtiön tiedot löytyvät astian kyljestä. Paperin kerääminen tapahtuu tuottajavastuun ja jätelain mukaisesti vain, jos keräysliike on tehnyt sopimuksen tuottajayhteisön kanssa. Taloyhtiöllä on velvollisuus tarkistaa, että keräysliikkeellä on voimassa oleva sopimus tuottajayhteisön kanssa.

Keräysliikkeen on oltava ammattimainen ja kokenut jätehuollon osaaja, jonka toimialaan kuuluvat muun ohessa paperin kerääminen ja kierrättäminen. Yrityksellä pitää olla toimintaan vaadittavat luvat ja sen tulee olla merkitty jätehuoltorekisteriin. Keräysliike voi aloittaa paperin keräämisen alueellaan tekemällä sopimuksen tuottajayhteisön kanssa. Sopimus ei anna yksinoikeutta keräystoimintaan sopimusalueella. Tuottajayhteisö ei kilpailuta keräysliikkeitä, koska jokainen yritys voi toimia vapaasti oman toimintamallinsa mukaisesti liiketoiminnallisin perustein.

Kiinteistö voi valita sopivimman keräystavan

Kiinteistöllä on oikeus valita helppo ja toimiva keräysastia. Kiinteästi jätetilan ulkopuolelle asennettava syväsäiliö voi sopia isolle kiinteistölle, jolla on iso piha. Pieni, liikuteltava keräysastia on hyvä vaihtoehto tilavaan jätetilaan tai pienen kiinteistön pihaan. Isoja keräysastioita käytetään useimmiten aluekeräyspisteissä. Myös kunta voi valita kiinteistöilleen sopivimman keräystavan.

jateastiat