Taloyhtiön paperinkeräys

Keräyspaperin talteenotto kannattaa järjestää asianmukaisesti. Sen lisäksi, että se on ympäristölle edullista, se karsii myös sekajätteen keräämisestä ja käsittelystä kiinteistölle aiheutuvia kuluja.

Maksuton keräys taajaman kerros- ja rivitaloalueilta

Keräyspaperi noudetaan maksutta kiinteistöltä, joka sijaitsee taajamassa muualla kuin pientaloalueella. Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräysastia ja sille sopiva paikka esimerkiksi kiinteistön jätetilasta.

Taloyhtiö voi sopia paperinkeräyksen järjestämisestä  suoraan ympäristöyrityksen tai keräysliikkeen kanssa. Paperin kerääminen tapahtuu tuottajavastuun ja jätelain mukaisesti vain, jos keräysliike on tehnyt sopimuksen tuottajayhteisön kanssa. Mikäli olet kiinnostunut Suomen Keräystuotteen kanssa sopimuksen tehneistä keräysliikkeistä ja ympäristöyrityksistä, ota yhteyttä meihin. Etsimme sinulle oman alueesi paperinkeräyskumppanin.

Kiinteistö voi valita sopivimman keräystavan

Kiinteistöllä on oikeus valita helppo ja toimiva keräysastia. Kiinteästi jätetilan ulkopuolelle asennettava syväsäiliö voi sopia isolle kiinteistölle, jolla on iso piha. Pieni, liikuteltava keräysastia on hyvä vaihtoehto tilavaan jätetilaan tai pienen kiinteistön pihaan. Isoja keräysastioita käytetään useimmiten aluekeräyspisteissä. Myös kunta voi valita kiinteistöilleen sopivimman keräystavan.

jateastiat