Suomen Keräystuote Oy:n tuottajayhteisöasema uudistettu

Pirkanmaan ELY-Keskus on antanut myönteisen päätöksen 20.12.2013 Suomen Keräystuote Oy:n (SKT) hyväksymisestä tuottajarekisteriin ja uudistanut SKT:n tuottajayhteisöaseman uuden jätelain mukaiseksi. Päätöksen mukaan SKT:n on järjestettävä keräyspaperin keräys ja kierrätys siten, että vuosittain kierrätettyjen paperituotteiden määrä on vähintään 75 % tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille toimittamista paperituotteista.

SKT on kolmen paperituotteiden maahantuojan omistama tuottajayhteisö. Tuottajajäseninä on yhteensä 25 paperin ja paperituotteiden maahantuojaa, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuunsa tuottajayhteisön hoidettavaksi. Täydellinen lista löytyy SKT:n sivuiltawww.suomenkeraystuote.fi.

Tuottajayhteisöllä on valtakunnallisesti yli 30 ammattitaitoisen keräysliikkeen kumppaniverkosto, joka hoitaa omilla alueillaan paperin keräyksen tehokkaasti sekä kiinteistöiltä että aluekeräyspisteistä. Tuottajayhteisön aluekeräysverkostoon kuuluu yhteensä 2376 aluekeräyspistettä. Aluekeräysverkosto löytyy osoitteestawww.kierratys.info.

Keräysliikkeillä on oltava sopimukset tuottajayhteisön kanssa voidakseen kerätä paperia. Tuottajayhteisön toimintaa valvoo Pirkanmaan ELY-Keskus, jolle tuottajayhteisö raportoi toiminnastaan vuosittain.

Suomessa kerättiin yhteensä 315 000 tonnia tuottajavastuun piiriin kuuluvaa keräyspaperia v. 2012. Keräysaste oli 88 %. Keräyspaperin
pääkäyttäjiä ovat Suomen paperi- ja kartonkiteollisuus sekä
eristevillateollisuus.

Lisätietoja:
Suomen Keräystuote Oy
Merja Helander
Toimitusjohtaja

« Lisää uutisia