Vastine Kauppalehden kirjoitukseen: Sota kierrätyksestä kuumenee 12.12.2013

15.12.2013 Kauppalehti

Paperinkeräys Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Pöyry toi esiin väritettyä tietoa paperin kierrätyksestä ja tuottajavastuun toteutumisesta Suomessa, mikä vaatii täsmennystä. Suomen Keräystuote Oy (SKT) on Suomen toinen paperituotteiden tuottajayhteisö, jonka omistajiin kuuluu useampia paperin maahantuojia, toisin kuin artikkelissa väitettiin. Tuottajayhteisön jäseninä on 25 paperin ja paperituotteiden maahantuojaa, mm. useita lehtitaloja. Voidaankin arvioida, että jokaisessa keräysastiassa on SKT:n tuottajayhteisön jäsenen lehtiä, jotka sitten tehokas kumppaniverkostomme kerää talteen. Jätelaki ei tunne markkinaosuusjakoa tuottajayhteisöjen välillä, joten on kummallista, että sitä edelleen kannatellaan lehtien palstoilla. Olennaista on saada kaikki materiaali tehokkaasti talteen.

Artikkelissa oli sulassa sekamelskassa kaikki tuottajavastuun piiriin kuuluvat materiaalit, vaikka paperituotteiden tuottajavastuu on merkittävästi erilainen. Paperilla on monista muista jakeista poiketen markkinahinta, sillä on hyvä kysyntä ja sen keräys toimii erinomaisesti.

Vuonna 2012 sanomalehtiä ja aikakauslehtiä kerättiin kotitalouksista yhteensä 315 000 tonnia, talteenottoaste oli 88 %, mikä on reilusti yli uunituoreen jätelain asettaman 75 % keräystavoitteen. Suurin osa Suomessa kerätystä paperista toimitetaan Paperinkeräys Oy:n keräyspaperia käyttävien omistajien UPM Kymmenen, SCA Tissue Finlandin sekä Metsä Tissuen käyttöön. Noin 20 % menee vientiin ja siitä suurin osa paperiteollisuuden oman organisaation toimesta.

Vuosikymmenien jälkeen Suomessa on paperinkeräyksessä alkanut vihdoin orastaa vapaampi kilpailu, mikä näkyy asiakkailla valinnan vapauksien lisääntymisenä ja toimijoiden osalta kasvavina tehokkuusvaatimuksina. Keräysliike voi olla sopimus-suhteessa joko molempien tai vain toisen tuottajayhteisön kanssa ollakseen valtuutettu kerääjä. Keskustelu ns. hämäräveikoista on hyvin erikoista, koska paperinkeräysalalla sellaisia ei ole. Alalla toimii isoja yrityksiä, joilla on valtakunnallista laitostoimintaa, paikallisia kerääjäyrittäjiä sekä jokunen välittäjänä toimiva pieni yrittäjä, jotka toimivat ja kilpailevat täysin laillisesti. Väite, että paperin harmaat markkinat rasittavat paperin- keräystä, ei pidä paikkaansa, koska keräys on tehokasta, keräysaste on korkea ja raaka-aine päätyy Suomen paperiteollisuudelle raaka-ainekäyttöön.

Euroopan Keräyspaperiyhdistys ERPA edustaa useita tuhansia keräysalan yrityksiä Euroopan eri maissa. ERPA kannattaa vapaata ja reilua kilpailua kierrätysalalla ja on ilahduttavaa huomata, että kilpailu lisääntyy myös Suomessa.

Merja Helander
Toimitusjohtaja
Suomen Keräystuote Oy

Puheenjohtaja Euroopan

Keräyspaperiyhdistys ERPA

« Lisää uutisia